MAGYAR ASZTRONAUTIKAI TÁRSASÁG


Székhely/levelezés: 1044 Budapest, Ipari park u. 10.
Tel: (30) 585-0867
Számlaszám: 10700024-49478701-51100005
Adószám: 19011084-1-41
iroda@mant.hu
utolsó frissítés: 2020.07.29
:: kezdőlap :: :: akadálymentesített :: :: english ::


 PARTNEREINK
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

Ember az űrben - felhívás

Ember az űrben - Gagarin öröksége

1. A pályázat meghirdetői

A Magyar Asztronautikai Társaság (MANT) az "Informatika a Látássérültekért" Alapítvánnyal együttműködve, az Aero Magazin, a Galaktika, az Élet és Tudomány, a Természet Világa és az Űrvilág támogatásával az ENSZ Világűrhét alkalmából pályázatot hirdet.

2. A pályázók köre

A pályázatra pályamunkát nyújthat be bármely általános vagy középiskolai oktatási intézményben tanuló, magyarul beszélő diák, aki megfelel valamelyik kategória követelményeinek. A pályázatokat határainkon túlról is várjuk!

A pályázaton nem szerepelhet a MANT korábbi pályázataira vagy más szervezet pályázatára készített pályamű.

A pályamunkákat elbíráló zsűri tagjainak közvetlen hozzátartozói nem vehetnek részt a pályázaton.

3. A pályázat kategóriái

A pályázatot három kategóriában hirdetjük meg:

– Az oktatási intézményekben tanulók 11-14 éves korcsoportja.
– Az oktatási intézményekben tanulók 15-18 éves korcsoportban (de legfeljebb a középiskola befejezéséig).
– 11-18 év közötti látássérült fiatalok

4. A pályázat benyújtása

A pályázatokat egy online beadó felületen kérjük beadni, amely a http://www.mant.hu/diakpalyazatweboldalon érhető el.

(Akik papír alapú munkát terveznek leadni, azoktól postacímünkre várjuk az alkotásokat, de őket is arra kérjük, hogy regisztráljanak az online beadó felületen, adják meg a pályázathoz szükséges adatokat, töltsenek fel egy digitális fényképet a pályamunkájukról, és utána postán juttassák el hozzánk az alkotásukat. A pályamunka leadását ebben az esetben is a beadási határidőig meg kell ejteni!)

5. A pályázat beadási határideje

Beküldési határidő: 2011. február 21.

Határidő után beérkezett pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

6. A pályázat témaköre

Ember az űrben - Gagarin öröksége

Ezen belül például az alábbi témákkal kapcsolatos munkákról lehet szó:
– Gagarin űrrepülésének hatása a későbbi korok űrhajózására
– Gagarin űrrepülése, mint kísérlet és az emberes űrkísérletek további fejlődése
– Az űrhajósok szerepe az űrkutatásban
– Az emberes űrrepülések jövője
– Embereket vagy automata űrszondákat küldjünk felfedezőútra?
– Ha én űrhajós lennék...
– Milyen kísérleteket végeznék, ha űrhajós lennék
– Az emberes űrrepülések magyar vonatkozásai, múltja és jövője.
A megjelölt témák közül lehet egyet választani, lehet többet választani, lehet mindegyikkel foglalkozni. A megjelölt témák mellett természetesen bármilyen, a pályázati kiírás címéhez kapcsolódó témát fel lehet dolgozni!

7. A pályázó feladata

A pályázónak választania kell egyet az alábbi feladatok közül. (Mindegyik feladat témája a 6. pontban felsorolt témák)
A látássérült pályázóknak az A illetve a D feladatok valamelyikének választását javasoljuk.

A, Írj! (Dolgozat készítése)

A pályázó feladata az, hogy az Ember az űrben - Gagarin öröksége témakörben elgondolásait – olvasmányai, tanulmányai vagy egyéb források alapján, de önálló feldolgozású munkában – fejtse ki.

B, Alkoss! (Rajz, számítógépes grafika vagy ismeretterjesztő poszter készítése

A pályázó feladata, hogy az Ember az űrben - Gagarin öröksége témakörben – olvasmányai, tanulmányai vagy egyéb források alapján, de önálló feldolgozás alapján –rajzot vagy számítógépes grafikát vagy ismeretterjesztő posztert készítsen. A grafika technikája szabadon választható: lehet kézrajz, festmény, fotómontázs, számítógépes grafika vagy egyéb grafikai alkotás. A poszter maximális mérete A2-es méret lehet. A poszter technikája szabadon választható: lehet kézzel készített poszter, nyomtatott anyagok felhasználásával készített poszter, vagy számítógépes eszközökkel készített poszter.

C, Tervezz! (űrhajó, űrkomp, leszállóegység tervezése)

A pályázó feladata, hogy az Ember az űrben - Gagarin öröksége témakörben – olvasmányai, tanulmányai vagy egyéb források alapján, de önálló feldolgozás alapján – részletes technológiai leírást és látványtervet készítsen egy jövőbeli emberes űrexpedíció valamilyen műszaki berendezéséről, például a leszállóegységről, az űrhajóról, a felszíni szállítójárműről vagy egy automatikus kutatóegységről.

D, Felelj! (Tudáspróba)

A pályázó feladata, hogy választ adjon az Ember az űrben - Gagarin öröksége témakörben általunk feltett kérdésekre. A kérdések a pályázat honlapján olvashatóak.

Választás az A, B, C, és D, feladatok közül

A fenti A, B, C, D feladat közül csak egyet kell választania a pályázónak. Egy pályázó több feladatot is megoldhat, ebben az esetben a helyezési sorrend megállapításánál a legjobban sikerült feladatmegoldását vesszük figyelembe. (Több feladat megoldása esetén a legjobb feladat számít, a különböző feladatok részpontszámai nem adhatók össze.)

8. Formai követelmények

Az A feladat esetében a pályaművet DOC, DOCX vagy PDF-formátumban kérjük a pályázati honlap beadó felületén keresztül feltöltetni. A pályamunka maximális terjedelme 8 oldal (A4). Az ábrák, rajzok, ha mellékletként szerepelnek, nem számítanak bele az oldalszámba. A dolgozathoz kérünk irodalomjegyzéket, és a pályázókat arra kérjük, hogy tüntessék fel az Internet-hivatkozásokat is! A pályamunka címe nem egyezhet meg a kiírás címével.

A B feladat esetében a pályaművet rajz és grafika esetében elsősorban PDF formátumban, (de emellett DXF, PSD, CDR vagy JPG formátumban is elfogadjuk), poszter esetében pályaművet elsősorban PDF-formátumban (de CDR PSD vagy JPG formátumban is elfogadjuk) kérjük a pályázati honlap beadó felületén keresztül feltöltetni. Kérjük, hogy a kézzel készült rajzokról és poszterekről készítsenek digitális fényképet, és ezt a fényképet töltsék fel a pályázati honlap beadó felületén keresztül; a kézzel készült alkotásokat pedig jutassák eljuttatni postacímünkre (1371 Budapest Pf. 433.). Pályaművet visszaadni nem áll módunkban. A pályamunka címe nem egyezhet meg a kiírás címével.

A C feladat esetében a pályaművet PDF, DXF, CDR vagy JPG formátumban kérjük a pályázati honlap beadó felületén keresztül feltöltetni. Kérjük, hogy a kézzel készült alkotásokról készítsenek digitális fényképet, és ezt a fényképet töltsék fel a pályázati honlap beadó felületén keresztül; a kézzel készült alkotásokat pedig jutassák el postacímünkre (1371 Budapest Pf. 433.). Pályaművet visszaadni nem áll módunkban. A pályamunka címe nem egyezhet meg a kiírás címével.

A D feladat esetében a pályaművet DOC, DOCX vagy PDF-formátumban kérjük a pályázati honlap beadó felületén keresztül feltöltetni. Egy dokumentumban szerepelhet a válasz mindegyik kérdésre.

9. Eredményhirdetés

A pályázókat e-mailben értesítjük az eredményhirdetés időpontjáról és helyszínéről, a nyertes pályázók nyereményüket a 2011. áprilisi Yuri’s Night rendezvény keretében ünnepélyes díjátadón vehetik át. A pályázat eredményét 2011. április 30-ig nyilvánosságra hozzuk.

10. Értékelés

Értékelési szempontok:
- a feldolgozott ismeretanyag tartalma, hitelessége;
- a feldolgozás eredetisége;
- a kiírásban felsorolt követelmények betartása.

11. Díjak

11-14 éves korcsoport

A 11-14 éves korcsoportban a két legjobb pályamű szerzője értékes könyvjutalomban részesül. Az első öt legjobb pályamunkát beadó fiatal jutalma egy látogatás budapesti, űrkutatással foglalkozó kutatóintézet(ek)ben.
Az érvényes pályamunkát beadó, a MANT Űrtábor életkori előírásainak megfelelő pályázók elnyerik a 2011-es MANT Űrtáborban való kedvezményes részvétel lehetőségét. (A MANT Űrtáborról információk a http://www.mant.hu/urtabor címen találhatóak.)

15-18 éves korcsoport

A 15-18 éves korcsoportban a legjobb pályaművet benyújtó 1 leány és 1 fiú részt vehet a NASA 2011-es nyári Nemzetközi Űrtáborban (2011 júliusának végén az Alabama állambeli Huntsville városában). Ezt a jogot a 15-18 éves kategóriában a legjobb pályaművet benyújtó 1 leány és 1 fiú pályázó nyeri el, ha társalgási szinten ért és beszél angolul, és 2011 július végéig nem tölti be 18. életévét. Ha az utóbbi két feltétel bármelyike nem teljesül, akkor a soron következő legjobb pályamű szerzője utazhat. (Az a pályázó, aki ezt a lehetőséget egyszer már elnyerte, újból nem kerülhet sorra.)
A MANT az utazáshoz felnőtt kísérőt biztosít, a útiköltségről a nyertesnek kell gondoskodnia. Amennyiben az útiköltség előteremtéséhez a kiutazó talál szponzort, a MANT ehhez támogató levelet tud adni.
Az első öt legjobb pályamunkát beadó fiatal jutalma egy látogatás budapesti, űrkutatással foglalkozó kutatóintézet(ek)ben.
Az érvényes pályamunkát beadó, a MANT Űrtábor életkori előírásainak megfelelő pályázók elnyerik a 2011-es MANT Űrtáborban való kedvezményes részvétel lehetőségét. (A MANT Űrtáborról információk a http://www.mant.hu/urtabor címen találhatóak.)

Látássérült fiatalok

A látássérült pályázók közül a két legjobb pályaművet benyújtó fiatal részt vehet a NASA 2011-es látássérülteknek szóló Space Camp for Interested Visually Impaired Students nevű Űrtáborban (2011 szeptemberének végén az Alabama állambeli Huntsville városában) Ezt a lehetőséget a MANT a Huntsville-ben járt magyar kísérőkkel valamint az "Informatika a Látássérültekért" Alapítvánnyal közösen hirdeti meg.
A tábori részvétel jogát a két legjobb pályaművet benyújtó látássérült fiatal nyeri el, ha társalgási szinten ért és beszél angolul, és 2011. szeptember végéig nem tölti be 19. életévét. Ha az utóbbi két feltétel bármelyike nem teljesül, akkor a soron következő legjobb pályamű szerzője utazhat.
A MANT az "Informatika a Látássérültekért" Alapítvánnyal együttműködve az utazáshoz látássérült emberek segítésében jártas felnőtt kísérőt biztosít. (Az alapítvány az utazáshoz felnőtt kísérőt biztosít, az útiköltségről a nyertesnek kell gondoskodnia. Amennyiben az útiköltség előteremtéséhez a kiutazó talál szponzort, a MANT és az "Informatika a látássérültekért" Alapítvány ehhez támogató levelet tud adni.)

Az érvényes pályamunkát beadó összes látássérült pályázó elnyeri a MANT ifjúsági tagságát, az esedékes tagdíj összegét a 2011. évre elengedjük.

12. Felhasználás

A nyertes pályázók hozzájárulnak, hogy pályaművük a Magyar Asztronautikai Társaság honlapján, a Magyar Asztronautikai Társaság kiadványaiban, a Magyar Asztronautikai Társaság által szervezett kiállításokon és rendezvényeken megjelenjen. A nyertes látássérült pályázók hozzájárulnak ahhoz, hogy a Magyar Asztronautikai Társaság mellett az "Informatika a Látássérültekért" Alapítvány is felhasználhassa alkotásaikat kiadványaiban és az általa szervezett kiállításokon illetve rendezvényeken.
A fentieken túl minden, a pályaművekkel kapcsolatos megjelentetési vagy felhasználási jog a pályázóknál marad.

13. További információ

A pályázattal kapcsolatos kérdésekre a palyazat@mant.hu címen válaszolunk. A beadási határidő előtti harmadik hétig folyamatosan nyilvánosságra hozzuk a palyazat@mant.hu címre addig érkezett kérdéseket és válaszokat a diákpályázat honlapján.


Budapest, 2010. november 8.

Solymosi János
a MANT elnöke

Bacsárdi László
a MANT fotitkára