MAGYAR ASZTRONAUTIKAI TÁRSASÁG


Székhely/levelezés: 1044 Budapest, Ipari park u. 10.
Tel: (30) 585-0867
Számlaszám: 10700024-49478701-51100005
Adószám: 19011084-1-41
iroda@mant.hu
utolsó frissítés: 2020.07.29
:: kezdőlap :: :: akadálymentesített :: :: english ::


 PARTNEREINK
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

Diákpályázat - felhívás (Ugródeszka: a Hold – Űrkutatási diákpályázat)

Fontos: A pályázati felhívást 2010. január 8-án módosítottuk, az eddigieknél szélesebbre tárva a részvételi lehetőségeket a látássérült fiatalok számára. A látássérültek számára (de csak nekik) a tábor végéig (2010. szeptember 30.) a 19. életév be nem töltését írjuk elő életkori feltételnek a hunstville-i táborban való részvételhez.

A Magyar Asztronautikai Társaság pályázata

1. A pályázat meghirdetői

A Magyar Asztronautikai Társaság (MANT) és a Magyar Űrkutatásért Alapítvány, az Aeromagazin, a Galaktika magazin, az Élet és Tudomány és a Természet Világa című folyóiratokkal valamint az „Informatika a Látássérültekért” Alapítvánnyal együttműködve az ENSZ Világűrhét alkalmából pályázatot hirdet.

2. A pályázók köre

A pályázatra pályamunkát nyújthat be bármely általános vagy középiskolai oktatási intézményben tanuló, magyarul beszélő diák, aki megfelel valamelyik kategória követelményeinek. A pályázatokat határainkon túlról is várjuk!

A pályázaton nem szerepelhet a MANT korábbi pályázataira készített pályamű.

A pályamunkákat elbíráló zsűri tagjainak közvetlen hozzátartozói nem vehetnek részt a pályázaton.

3. A pályázat kategóriái

A pályázatot három kategóriában hirdetjük meg:

– Az oktatási intézményekben tanulók 11-14 éves korcsoportja.
– Az oktatási intézményekben tanulók 15-18 éves korcsoportban (de legfeljebb a középiskola befejezéséig).
– 11-19 év közötti látássérült fiatalok

4. A pályázat benyújtása

A pályázatokat egy online beadó felületen kérjük beadni, amely a http://www.mant.hu/diakpalyazat weboldalon érhető el.

(Akik papír alapú munkát terveznek leadni, azoktól postacímünkre vagy irodánkba várjuk az alkotásokat, de őket is arra kérjük, hogy regisztráljanak az online beadó felületen, adják meg a pályázathoz szükséges adatokat, és utána a pályamunkák leadását egyeztetni tudjuk. A pályamunka leadását ebben az esetben is a beadási határidőig meg kell ejteni!)

5. A pályázat beadási határideje

Beküldési határidő: 2010. február 10. (23 óra 59 perc).

Határidő után beérkezett pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.


6. A pályázat témaköre

Ugródeszka: a Hold

Ezen belül például az alábbi témákkal kapcsolatos munkákról lehet szó:
– Holdkutatás 40 évvel ezelőtt és a közeljövőben
– Mit keresünk a Holdon?
– A Hold, mint a Naprendszer felfedezésének első állomása
– Embereket vagy automata űrszondákat küldjük felfedezőútra?
A megjelölt témák közül lehet egyet választani, lehet többet választani, lehet mindegyikkel foglalkozni. A megjelölt témák mellett természetesen bármilyen, a pályázati kiírás címéhez kapcsolódó témát fel lehet dolgozni!

7. A pályázó feladata

A pályázónak választani kell egyet az alábbi feladatok közül. (Mindegyik feladat témája a 6. pontban felsorolt témák)
A látássérült pályázóknak az A illetve a D feladatok valamelyikének választását javasoljuk.

A, Írj! (Dolgozat készítése)

A pályázó feladata az, hogy az Ugródeszka: a Hold témakörben elgondolásait – olvasmányai, tanulmányai vagy egyéb források alapján, de önálló feldolgozású munkában – fejtse ki.

B, Alkoss! (Rajz, számítógépes grafika vagy ismeretterjesztő poszter készítése

A pályázó feladata, hogy az Ugródeszka: a Hold témakörben – olvasmányai, tanulmányai vagy egyéb források alapján, de önálló feldolgozás alapján –rajzot vagy számítógépes grafikát vagy ismeretterjesztő posztert készítsen. A grafika technikája szabadon választható: lehet kézrajz, festmény, fotómontázs, számítógépes grafika vagy egyéb grafikai alkotás. A poszter maximális mérete A2-es méret lehet. A poszter technikája szabadon választható: lehet kézzel készített poszter, nyomtatott anyagok felhasználásával készített poszter, vagy számítógépes eszközökkel készített poszter.

C, Tervezz! (holdbázis, holdszonda, űrhajó, holdautó tervezése)

A pályázó feladata, hogy az Ugródeszka: a Hold témakörben – olvasmányai, tanulmányai vagy egyéb források alapján, de önálló feldolgozás alapján – részletes technológiai leírást és látványtervet készítsen egy jövőbeli emberes Hold-expedíció valamilyen műszaki berendezéséről, például a lakóegységről, az űrhajóról, a felszíni szállítójárműről vagy egy automatikus kutatóegységről.

D, Felelj! (Tudáspróba)

A pályázó feladata, hogy választ adjon az Ugródeszka: a Hold témakörben általunk feltett kérdésekre. A kérdések a pályázat honlapján olvashatóak.
A feladatokban szereplő nagyfokú vizualitási és komplex számítási igények miatt a látássérült fiataloknak a 3., az 5. és a 7. feladatot nem kell megoldaniuk.

A fenti A, B, C, D feladat közül csak egyet kell választania a pályázónak. Egy pályázó több feladatot is megoldhat, ebben az esetben a helyezési sorrend megállapításánál a legjobban sikerült feladatmegoldását vesszük figyelembe. (Több feladat megoldása esetén a legjobb feladat számít, a különböző feladatok részpontszámai nem adhatók össze.)

8. Formai követelmények

Az A feladat esetében a pályaművet DOC, DOCX vagy PDF-formátumban kérjük a pályázati honlap beadó felületén keresztül feltöltetni. A pályamunka maximális terjedelme 8 oldal (A4). Az ábrák, rajzok, ha mellékletként szerepelnek, nem számítanak bele az oldalszámba. A dolgozathoz kérünk irodalomjegyzéket, és a pályázókat arra kérjük, hogy tüntessék fel az Internet-hivatkozásokat is! A pályamunka címe nem egyezhet meg a kiírás címével.

A B feladat esetében a pályaművet rajz és grafika esetében elsősorban PDF formátumban, (de emellett DXF, PSD, CDR vagy JPG formátumban is elfogadjuk), poszter esetében pályaművet elsősorban PDF-formátumban (de CDR PSD vagy JPG formátumban is elfogadjuk) kérjük a pályázati honlap beadó felületén keresztül feltöltetni. Poszter esetében a kézzel készült rajzokat és posztereket kérjük eljuttatni irodánkba (1027 Budapest, II. Fő utca 68.) vagy postacímünkre (1371 Budapest Pf. 433.) – de ebben az esetben is ki kell tölteni a pályázati honlapon a pályázat leadásával kapcsolatos űrlapot. A pályamunka címe nem egyezhet meg a kiírás címével.

A C feladat esetében a pályaművet PDF, DXF, CDR vagy JPG formátumban kérjük a pályázati honlap beadó felületén keresztül feltöltetni. A kézzel készült alkotásokat kérjük eljuttatni irodánkba (1027 Budapest, II. Fő utca 68.) vagy postacímünkre (1371 Budapest Pf. 433.) – de ebben az esetben is ki kell tölteni a pályázati honlapon a pályázat leadásával kapcsolatos űrlapot. A pályamunka címe nem egyezhet meg a kiírás címével.

A D feladat esetében a pályaművet DOC, DOCX vagy PDF-formátumban kérjük a pályázati honlap beadó felületén keresztül feltöltetni. Egy dokumentumban szerepelhet a válasz mindegyik kérdésre.

9. Eredményhirdetés

A pályázat eredményét legkésőbb 2010. március 31-ig nyilvánosságra hozza a Magyar Asztronautikai Társaság. A pályázókat e-mailben értesítjük, a nyertes pályázók nyereményüket ünnepélyes díjátadón vehetik át.

10. Értékelés

Értékelési szempontok:
- a feldolgozott ismeretanyag tartalma, hitelessége;
- a feldolgozás eredetisége;
- a kiírásban felsorolt követelmények betartása.


11. Díjak

A 11-14 éves korcsoportban a két legjobb pályamű szerzője értékes könyvjutalomban részesül.

A 15-18 éves korcsoportban a legjobb pályaművet benyújtó 1 leány és 1 fiú részt vehet a NASA 2010-es nyári Nemzetközi Űrtáborban (2010 júliusának végén az Alabama állambeli Huntsville városában). Ezt a jogot a 15-18 éves kategóriában a legjobb pályaművet benyújtó 1 leány és 1 fiú pályázó nyeri el, ha társalgási szinten ért és beszél angolul, és 2010 július végéig nem tölti be 18. életévét. Ha az utóbbi két feltétel bármelyike nem teljesül, akkor a soron következő legjobb pályamű szerzője utazhat. (Az a pályázó, aki ezt a lehetőséget egyszer már elnyerte, újból nem kerülhet sorra.)
A MANT az utazáshoz felnőtt kísérőt biztosít, az útiköltségről a nyertesnek kell gondoskodnia. Amennyiben az útiköltség előteremtéséhez a kiutazó talál szponzort, a MANT ehhez támogató levelet tud adni.
A felnőtt kísérőt a MANT egy, a tanároknak szóló pályázat útján választja ki.

A látássérült pályázók közül a legjobb pályaművet benyújtó vak fiatal és a legjobb pályaművet benyújtó gyengénlátó fiatal részt vehet a NASA 2010-es látássérülteknek szóló Space Camp for Interested Visually Impaired Students nevű Űrtáborban (2010 szeptemberének végén az Alabama állambeli Huntsville városában) Ezt a lehetőséget a MANT a Huntsville-ben járt magyar kísérőkkel valamint az „Informatika a Látássérültekért” Alapítvánnyal közösen hirdeti meg.
A tábori részvétel jogát a két legjobb pályaművet benyújtó látássérült fiatal nyeri el, ha társalgási szinten ért és beszél angolul, és 2010. szeptember végéig nem tölti be 19. életévét. Ha az utóbbi két feltétel bármelyike nem teljesül, akkor a soron következő legjobb pályamű szerzője utazhat.
A MANT az „Informatika a Látássérültekért” Alapítvánnyal együttműködve az utazáshoz látássérült emberek segítésében jártas felnőtt kísérőt biztosít.

A második és harmadik helyezetteket valamint különdíjasokat tárgynyereményben részesítjük.

Minden kategóriában az érvényes pályamunkát beadó összes pályázónk elnyeri a MANT ifjúsági tagságát, az esedékes tagdíj összegét a 2010. évre elengedjük.

12. Felhasználás

A nyertes pályázók hozzájárulnak, hogy pályaművük a Magyar Asztronautikai Társaság honlapján, a Magyar Asztronautikai Társaság kiadványaiban, a Magyar Asztronautikai Társaság által szervezett kiállításokon és rendezvényeken megjelenjen. A nyertes látássérült pályázók hozzájárulnak ahhoz, hogy a Magyar Asztronautikai Társaság mellett az „Informatika a Látássérültekért” Alapítvány is felhasználhassa alkotásaikat kiadványaiban és az általa szervezett kiállításokon illetve rendezvényeken.
A fentieken túl minden, a pályaművekkel kapcsolatos megjelentetési vagy felhasználási jog a pályázóknál marad.


13. További információ

A pályázattal kapcsolatos kérdésekre a MANT Titkárságán a (06-1) 201-84-43 telefonszámon és a palyazat@mant.hu címen válaszolunk. A beadási határidő előtti harmadik hétig folyamatosan nyilvánosságra hozzuk a palyazat@mant.hu címre addig érkezett kérdéseket és válaszokat a pályázat honlapján.

Budapest, 2009. szeptember 22.

Solymosi János
a MANT elnöke

Bacsárdi László
a MANT főtitkára