MAGYAR ASZTRONAUTIKAI TÁRSASÁG


Székhely/levelezés: 1044 Budapest, Ipari park u. 10.
Tel: (30) 585-0867
Számlaszám: 10700024-49478701-51100005
Adószám: 19011084-1-41
iroda@mant.hu
utolsó frissítés: 2019.05.13
:: kezdőlap :: :: akadálymentesített :: :: english ::


 PARTNEREINK
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

Beszámoló a MANT közgyűléséről (2017.05.27.)

Május 26-án tartottuk a 2016. évi beszámolókat elfogadó rendes közgyűlésünket Budapesten.

A helyszín az ELTE TTK lágymányosi északi épülettömbje (0.89-es terem) volt. A 15 órára összehívott közgyűlés a megjelent tagok száma alapján nem volt határozatképes. Így azt – a szokásos, a meghívóban is meghirdetett módon, a bevezető előadást követően – valamivel 16 óra előtt folytattuk. Ekkor már a megjelentek létszámára való tekintet nélkül határozatképes volt a közgyűlés.

Az előadást Szalai Sándor (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, a MANT tiszteleti tagja) tartotta A VEGA és a Rosetta missziók mérnöki szemmel címmel. Szalai Sándor mindkét nagy nemzetközi üstököskutató programban részt vett. Ismertette a magyar közreműködést ezekben a programokban, hangsúlyozottan a technikai részletekre, és nem a tudományos eredményekre összpontosítva. Míg az utóbbiakról gyakrabban hallunk, az űrszondák berendezései, felépítésük, működésük titkai ritkábban kerülnek szóba.

A közgyűlés levezető elnöke Solymosi János, a MANT elnöke volt. A napirenden szerepelt az előző, 2016-os évről szóló elnöki-főtitkári beszámoló, a gazdasági beszámoló és a közhasznúsági jelentés megtárgyalása. Ezeket a résztvevők számára a közgyűlést megelőzően már elérhetővé tett dokumentumokat Bacsárdi László főtitkár ismertette röviden, külön kitérve a 2017-ben már eddig elért eredményekre is, amelyek természetesen a tavalyi jelentésekben még nem szerepelnek, de a tagság teljesebb tájékoztatásához elengedhetetlenek. Az Ellenőrző Bizottság elnöke, Mihálka György megismertette a megjelent tagokat a Bizottság 2016. évről szóló jelentésével. Az előző év munkájáról szóló beszámolókat a közgyűlés ezután egyhangú szavazással elfogadta.

A közgyűlés napirendjén szerepelt még az Elnökség javaslata alapján új tiszteleti tag választása. Ugyancsak egyhangú szavazás után a MANT tiszteleti tagja lett Bárczy Pál.

A közgyűlés megtárgyalta és elfogadta a MANT 2017-es költségvetésének tervezetét is. Végül többségi szavazással döntöttek a közgyűlés résztvevői arról, hogy a 2018. évtől kezdődően a MANT éves rendes tagdíjának összege 4000 Ft lesz. A diák és nyugdíjas tagok ennek a felét (2000 Ft-ot) fizetnek. Mint elhangzott, a mintegy egy évtizede változatlan tagdíjak emelése azért vált szükségessé, mert a korábbi összeg lényegében már a tagoknak járó legalapvetőbb szolgáltatások (az Űrtan Évkönyv nyomdai előállítása és postázása) költségeit sem fedezi.