MAGYAR ASZTRONAUTIKAI TÁRSASÁG


Székhely/levelezés: 1044 Budapest, Ipari park u. 10.
Tel: (30) 585-0867
Számlaszám: 10700024-49478701-51100005
Adószám: 19011084-1-41
iroda@mant.hu
utolsó frissítés: 2020.07.07
:: kezdőlap :: :: akadálymentesített :: :: english ::


 PARTNEREINK
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

Dr. Ill Márton (1930–2015) (2015.05.24.)

Rövid betegség után 2015. május 17-én egy torontói kórházban elhunyt Ill Márton űrkutató, csillagász, a fizikai tudományok doktora, címzetes egyetemi tanár, a magyar űrkutatás megteremtőinek egyike.

1958-tól a városi csillagvizsgáló munkatársaként létrehozta az első szputnyikok optikai követését végző bajai állomást, amely azután évtizedekig a magyar űrkutatás egyik bázisintézménye volt. Kutatói munkásságának fő témája a semleges felsőlégkör modelljeinek javítása volt – részben az optikai megfigyelések, részben a műholdak műszereinek mérései alapján. 1960-ban létrehozta az INTEROBS programot, amely első kísérlet volt a felsőlégkör sűrűségének meghatározására vizuális (távcsöves) észlelések alapján. Ennek sikere nyomán lett az Interkozmosz programon belül, a már fotografikus megfigyeléseken alapuló „Atmoszféra” program megbízott vezetője. Alapos szakismereteinek és nagyszerű nyelvtudásának köszönhetően 1968-tól francia kollégákkal szoros együttműködésben részt vehetett egy új felsőlégköri modell megalkotásában. Közben Besançonban (később a szegedi egyetemen is) a műholdak mozgáselméletét oktatta.Az időközben az MTA által átvett Bajai Csillagvizsgálónak 1990-ig vezetője volt, mint a Csillagászati Kutatóintézet osztályvezetője. Nagydoktori disszertációját 1982-ben védte meg „A felsőlégkör szerkezete a műholdak fékeződése és fedélzeti mérések alapján” címmel. Nyugdíjba vonulása után is aktívan részt vett a hazai űrkutatás irányításában, mint az Űrkutatási Tudományos Tanács tagja. A MANT bajai csoportjának vezetője, később a MANT alelnöke is volt. Munkássága elismeréseként több díjban is részesült, többek között 2004-ben elsőként kapta meg a Bay Zoltán-emlékérmet. 2008-tól családjával együtt Kanadában, Torontóban élt.
Életéről részletesen beszélt a MANT „Tudomány születik” című interjúkötetében, amely 2014-ben jelent meg.

Emlékét megőrizzük!

(Almár Iván)