MAGYAR ASZTRONAUTIKAI TÁRSASÁG


Székhely/levelezés: 1044 Budapest, Ipari park u. 10.
Tel: (30) 585-0867
Számlaszám: 10700024-49478701-51100005
Adószám: 19011084-1-41
iroda@mant.hu
utolsó frissítés: 2020.07.07
:: kezdőlap :: :: akadálymentesített :: :: english ::


 PARTNEREINK
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

Jogutóddal megszűnt a Magyar Űrkutatásért Alapítvány (2013.09.30.)

A Magyar Asztronautikai Társaság (MANT) által 1991-ben alapított „A Magyar Űrkutatásért Alapítvány” (MŰA) a Fővárosi Törvényszék döntése folytán – az alapítók közös indítványára – egyesült a Nagy Károly Csillagászati Közhasznú Alapítvánnyal, mely utóbbi így a MŰA jogutódja.

Az alábbiakban az ehhez vezető többéves folyamatot mutatjuk be.

A Magyar Űrkutatásért Alapítványt a MANT 1991-ben alapította. A rendszerváltást követő években rengeteg alapítvány alakult hazánkban, főleg azzal a céllal, hogy biztos anyagi forrást jelentsen a civil szervezetek által vállalt feladatok teljesítéséhez. Sokan feltételezték, hogy a különböző cégek, vállalkozások az alapítványokon keresztül szívesebben támogatják a civil kezdeményezéseket. Ez az elképzelés azonban nem működött, azok közül az alapítványok közül, melyek az alapító intézmény és annak céljai fenntartása céljából jöttek létre, nagyrészt beszüntették tevékenységüket (ez alól az iskolai és kórházi alapítású alapítványok kivételek).

A MŰA általános célja alapító okirata szerint az, hogy „elősegítse a hazai asztronautikai és űrkutatási tevékenység egészét, az ehhez csatlakozó műszaki fejlesztéseket”. A MANT diákpályázatainak meghirdetői mellett a MŰA nevét rendszeresen olvashattuk, s ez az alapítvány egyik legfőbb tevékenységének számított. Azonban a MŰA fenntartásának költségeit a MANT állta: ez a bankszámla-fenntartási díj és a könyvelés folyamatos kifizetését jelentette. Az alapítvány megszűnésének kérdése komolyabban 2003 óta szerepel a MANT tervei között.

A magyar jogrendszerben azonban egy alapítványt az alapító nem szüntethet meg, csupán a bírósági nyilvántartásból való törlését kezdeményezheti, de csak akkor, ha az alapítvány törvénytelenül működik, avagy céljai teljesültek. A MŰA sosem működött törvénytelenül, céljai pedig folyamatosak, a hazai űrtevékenység elősegítése nem „határidős feladat”. Így még a peres eljárás jöhetett volna szóba, ami szintén bevett bírósági gyakorlat a civil szervezeteknél. Ekkor a MANT – mint alapító – peres eljárást kezdeményez, ahol bizonyítania kell, hogy az alapítvány nem teljesíti az alapító által kijelölt célokat. Egy ilyen eljárás azonban újabb éveket jelenthetett volna.

A MANT 2009. júniusi tisztújítását követően ismét előtérbe került a MŰA megszüntetésének helyzete és lehetősége. Az Elnökség ezzel kapcsolatban folyamatosan tájékozódott a kérdésben, s előterjesztést fogalmazott meg a MANT Közgyűlésének következő ülése számára.
A MANT Közgyűlése 2010. április 16-i ülésén – az Elnökség előterjesztésére – elfogadta 4/2010. sz. határozatát az alábbiak szerint: „A Közgyűlés, áttekintve »A MAGYAR ŰRKUTATÁSÉRT« Alapítvány működését, alapítóként arra kéri az Alapítvány kuratóriumát, hogy vizsgálja meg, hogy az Alapítvány eszközei és céljai összhangban állnak-e egymással. Amennyiben nem, a Közgyűlés javasolja a Kuratóriumnak, hogy az Alapítvány megszűnése érdekében tegye meg a szükséges lépéseket.”

Az Alapítvány kuratóriuma ezt követően ülésezett, s megállapította a MŰA működésképtelenségét, valamint azt, hogy céljai nagy átfedést mutatnak a MANT céljaival. A Fővárosi Bíróság a megszüntetéshez azonban nem járult hozzá, kérte a MANT-ot, hogy peres úton kezdeményezze a megszűnést.

2011. január 14-én a MANT Közgyűlésének legfőbb feladata az új Alapszabály megalkotása volt. Mindemellett azonban foglalkozott a MŰA kérdésével is, hiszen a MŰA ügyében a MANT részéről kizárólag a közgyűlés járhat el. 3/2011. sz. határozatában a Közgyűlés megállapította, hogy a „MŰA de facto sosem működött, tevékenysége évek óta nem kimutatható, céljai a MANT céljaival nagy átfedésben megegyeznek”, valamint kimondta, hogy „céljai elérése érdekében nem tesz kimutatható lépéseket”. Emellett felhatalmazta az Elnököt, hogy a Fővárosi Bíróságnál (ismét) kezdeményezze a MŰA megszüntetését. Ez azonban továbbra sem járt sikerrel. Ugyanakkor az Alapítvány – utolsó tevékenységeként – megszüntette bankszámláját, az azon lévő pénzt pedig a sátoraljaújhelyi űrtábor támogatására utalta át.

A MANT Közgyűlése utoljára 2012. május 31-én határozott az alapítvánnyal kapcsolatban. Ekkorra már lehetett látni, hogy a megszüntetés „legegyszerűbb” módja egy másik alapítvánnyal történő egyesülés. Ez jogilag azt jelenti, hogy a MŰA csatlakozik egy, a céljaiban sok mindenben egyező alapítványhoz, amely ezzel a MŰA hivatalos jogutódjává válik. Ez az alapítvány a Horvai Ferenc által létrehozott, többek között csillagászati és űrkutatási ismeretterjesztéssel foglalkozó Nagy Károly Csillagászati Közhasznú Alapítvány (NKCSKA) volt. Az Elnökség előterjesztésére így a Közgyűlés kimondta 4/2012. sz. határozatát: „A Magyar Asztronautikai Társaság a »MAGYAR ŰRKUTATÁSÉRT« Alapítvány Alapítójaként kezdeményezi az Alapítványnak a Nagy Károly Csillagászati Közhasznú Alapítványhoz történő csatlakozást.”Ekkor jogilag már egyszerű lett volna a helyzet, hiszen a feladat annyi lett volna, hogy a MANT Közgyűlése nevében Bacsárdi László főtitkár és az NKCSKA alapítója együttesen kezdeményezik az egyesülést, amiről a bíróság végzésben határoz.

Időközben azonban két fontos változás is történt. Egyrészt az NKCSKA kuratóriumának összetétele jelentősen megváltozott, alapító okirata, valamint szervezeti és működési szabályzata komoly módosításokon ment keresztül. Másrészt pedig az Országgyűlés új civil törvényt alkotott, ami teljesen új eljárásrendet vezetett be a hasonló esetekre.

Végül 2013. június 4-i keltezéssel a Fővárosi Törvényszék 60714/2008/11. sz. végzésében elrendelte a MŰA nyilvántartásból való törlését, kimondta a jogutódlást, valamint helyben hagyta az NKCSKA alapító okiratában bekövetkező változásokat. Bár a végzés (szeptember 11-i döntés alapján) július 4-én jogerőre emelkedett, a Fővárosi Törvényszéknek új végzést kellett hoznia egy elírás miatt. (Az NKCSKA új titkárának nevét az eredeti végzésben rosszul írták.) Az elírás miatt keletkezett újabb (60714/2008/13. sz.) végzés augusztus 25-én vált hatályossá.

A Nagy Károly Csillagászati Közhasznú Alapítvány a csillagászati és űrkutatási ismeretterjesztés mellett elsősorban Nagy Károly (1797–1868) csillagász életének, munkásságának kutatására, valamint a csillagász egykori bicskei birtokának kutatására, megőrzésének elősegítésére alakult. (Ezen a birtokon épült fel 1847-ben az akkori világ egyik legmodernebb csillagvizsgálója.) Az alapítvány rendszeresen előadásokat tart, különböző programokat szervez, továbbá együttműködik hazai és nemzetközi szervezetekkel.


Az NKCSKA távcsöves Nap-bemutatása Nagy Károly csillagász egykori birtokán

Az NKCSKA-t 2009. február 23-án alapította Horvai Ferenc, aki egyben az alapítvány elnöke is. Az Alapítványt a titkár képviseli, aki 2009-2013 között Kiss Vilmos vállalkozó volt, 2013. augusztus 25-től pedig Kereszturi Ákos; ő egyben a MANT Elnökségének is tagja.


Kereszturi Ákos, az NKCSKA titkára a Holdat mutatja meg a XXX. Bicskei Napok keretében

További információ az NKCSKA működéséről az alapítvány Facebook-oldalán olvasható, konkrét ügyekben Kereszturi Ákos titkárt érdemes megkeresni (kereszturi@nkalap.hu).

(Horvai Ferenc)