MAGYAR ASZTRONAUTIKAI TÁRSASÁG


Székhely/levelezés: 1044 Budapest, Ipari park u. 10.
Tel: (30) 585-0867
Számlaszám: 10700024-49478701-51100005
Adószám: 19011084-1-41
iroda@mant.hu
utolsó frissítés: 2020.06.30
:: kezdőlap :: :: akadálymentesített :: :: english ::


 PARTNEREINK
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

FELHÍVÁS: Publikációs lehetőség a 2013-as Űrtan Évkönyvben (2013.09.29.)

Az űrkutatással kapcsolatos bármely tudományágban elért, hazai vonatkozású eredményekről várunk színvonalas ismeretterjesztő írásokat a jövőre megjelenő 2013-as Űrtan Évkönyvbe.

A Magyar Asztronautikai Társaság (MANT) működésének kezdeteitől fogva, 1961 óta jelenteti meg Asztronautikai Tájékoztató című kiadványát, amely az elmúlt években – megújult, kibővített formában – Űrtan Évkönyv címmel látott napvilágot. A kiadvány kiemelt célja a MANT elmúlt időszaki tevékenységének bemutatása mellett az űrkutatás világszerte legjelentősebb eseményeinek rövid, átfogó összefoglalása. Emellett a terjedelem jelentős részében fórumot teremtünk arra, hogy az űrkutatás szakterületein és határterületein dolgozó hazai kutatók, szakemberek magyar nyelven bemutathassák legújabb eredményeiket.

Magyar nyelvű szakfolyóiratok híján a hazai publikációs lehetőségek igen korlátozottak. Az eredmények itthoni megismertetése – amire az Űrtan Évkönyv lehetőséget kínál – érdeke a támogatásra váró kutatóknak, de a színvonalas ismeretterjesztésre fogékony nagyközönség számára is hiánypótló.

Az Űrtan Évkönyv 2013 (az Asztronautikai Tájékoztató 65. száma, HU ISSN 1788-7771) a tervek szerint 2014 elején jelenik meg. Az elmúlt évek sikerére való tekintettel ismét meg szeretnénk nyitni az Űrtan Évkönyvet egy szélesebb szerzői körnek, ezért nyilvános felhívás keretében meghirdetjük ezt a publikációs lehetőséget a hazai (illetve magyar nyelven író) űrkutató szakemberek számára. Külön is felhívjuk a doktori tanulmányaikat végző fiatalok figyelmét erre a publikációs formára.

Az Űrtan Évkönyv terjesztése elektronikus formában történik, a MANT honlapján keresztül. Tervezzük a kiadvány nyomtatott változatának elkészítését is, amely így eljuthat a MANT tagjaihoz és a hazai űrkutatási intézményekhez.

A publikáció megjelentetése a szerző(k) számára költséggel nem jár. A szakmai lektorálással és szerkesztéssel járó feladatokat a MANT teljes egészében magára vállalja.

A megjelentetni kívánt cikkektől elvárt tartalmi követelmények:



Formai követelmények:


A kéziratok beküldésének határideje 2014. január 10. A beküldést az evkonyv@mant.hu címre, e-mail mellékletben kérjük. Ugyanitt kérhető további felvilágosítás.

A cikkek elfogadásáról, esetleges tartalmi korrekciós javaslatokról a MANT által felkért szakértők (bírálók) javaslata alapján az Űrtan Évkönyv szerkesztője dönt.

Az Űrtan Évkönyv 2013 megjelentetését a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap támogatása teszi lehetővé, az URKUT_10-1-2011-0037 számú, 2013.07.01. és 2014.06.30. közötti futamidejű projekt keretében.