MAGYAR ASZTRONAUTIKAI TÁRSASÁG


Székhely/levelezés: 1044 Budapest, Ipari park u. 10.
Tel: (30) 585-0867
Számlaszám: 10700024-49478701-51100005
Adószám: 19011084-1-41
iroda@mant.hu
utolsó frissítés: 2020.06.30
:: kezdőlap :: :: akadálymentesített :: :: english ::


 PARTNEREINK
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

Megkezdődhetnek az ESA-csatlakozási tárgyalások (2013.07.03.)

A MANT örömmel üdvözli a tegnapi kormányhatározat megjelenését, amely megnyitja az utat hazánk remélt teljes jogú ESA-tagsága felé.

A Kormány 1391/2013. (VII. 2.) Korm. határozata Magyarországnak az Európai Űrügynökséghez (ESA) való csatlakozásáról szóló tárgyalások megkezdéséről

A Kormány – elismerve az űripar növekvő jelentőségét és az űrtevékenység keretében a nemzetközi együttműködések kiemelt fontosságát – a hazai űripari ágazat további fejlődése érdekében támogatja az Európai Űrügynökséggel fennálló kölcsönös kapcsolat megtartását és esetleges további mélyítését, ennek érdekében

1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert vagy a nemzeti fejlesztési miniszter által kijelölt személyt, hogy értesítse az Európai Űrügynökség képviselőit arról, hogy Magyarország meg kívánja kezdeni a teljes jogú tagságról szóló csatlakozási tárgyalásokat, amelynek keretében tisztázza a teljes jogú tagság pontos pénzügyi és adminisztratívfeltételeit;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az Európai Űrügynökség képviselőivel folytatandó csatlakozási tárgyalások keretében, a teljes jogú tagság pontos pénzügyi és adminisztratív feltételeinek ismeretében, a feladatkörükben érintett miniszterek bevonásával mérje fel és értékelje Magyarország teljes jogú tagságának nemzetgazdasági hatásait.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2013. október 31.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Az Űrvilág híre