MAGYAR ASZTRONAUTIKAI TÁRSASÁG


Székhely/levelezés: 1044 Budapest, Ipari park u. 10.
Tel: (30) 585-0867
Számlaszám: 10700024-49478701-51100005
Adószám: 19011084-1-41
iroda@mant.hu
utolsó frissítés: 2020.07.07
:: kezdőlap :: :: akadálymentesített :: :: english ::


 PARTNEREINK
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

Tájékoztató a 2011-ben beérkezett SZJA 1%-os felajánlások felhasználásáról (2013.05.17.)

A Magyar Asztronautikai Társaság az alábbi közleményt teszi.

Társaságunk 1998. év óta közhasznú szervezeti minősítéssel rendelkezik. Bírósági nyilvántartási számunk: 413/1989.

A Magyar Asztronautikai Társaság alapszabálya (II. 2. § 2. pont) közhasznú tevékenységként jelöli meg az űrkutatással kapcsolatos tudományos munkát, oktatást, nevelést, ismeretterjesztést, tehetségkutatást, a kulturális örökség (tudománytörténet) ápolását, a világűr békés célú kutatásának és felhasználásának előmozdítását. Ezen belül az alábbi tevékenységeket végzi:
a) az űrtan eredményeivel foglalkozó ismeretterjesztő kiadványokat jelentet meg, tagjai számára körlevelet bocsát ki, internetes honlapot működtet;
b) ismeretterjesztő, oktató és továbbképző előadásokat, rendezvényeket szervez;
c) könyveket és egyéb oktatási, ismeretterjesztő segédanyagokat ad ki, szerez be és forgalmaz;
d) találkozókat, konferenciákat és táborokat szervez és bonyolít le;
e) együttműködik a bel- és külföldi társszervezetekkel és intézményekkel;
f) kitüntetéseket, díjakat, jutalmakat alapíthat és adományozhat;
g) pályázatokat ír ki önállóan vagy más szervezetekkel, intézményekkel közösen, részt vesz pályázatok kidolgozásában vagy felkérésre azok szakmai véleményezésében.

Ezen közhasznú célt segíti elő a magánszemélyek rendelkezése szerint átutalt személyi jövedelemadó (SZJA) 1%-os összege. A 2010. évben ezúton 768 240 Ft forráshoz jutottunk. Ebből a tárgyévben működésre (posta, irodaszer, könyvelés) 153 000 Ft-ot használtunk fel, cél szerinti tevékenységre 615 240 Ft-ot. Diákpályázatot és űrtábort szerveztünk fiatalok számára, nemzetközi tagdíjat fizettünk, és részben kiadványaink megjelenítésére fordítottuk.