MAGYAR ASZTRONAUTIKAI TÁRSASÁG


Székhely/levelezés: 1044 Budapest, Ipari park u. 10.
Tel: (30) 585-0867
Számlaszám: 10700024-49478701-51100005
Adószám: 19011084-1-41
iroda@mant.hu
utolsó frissítés: 2020.07.29
:: kezdőlap :: :: akadálymentesített :: :: english ::


 PARTNEREINK
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

Ajánló: Meteor Csillagászati Évkönyv 2013 (2013.01.04.)

A Magyar Csillagászati Egyesület (MCSE) megjelentette hagyományos évkönyvének 2013-ra vonatkozó kötetét. Idén is sok űrcsillagászati témáról olvashatunk.

A könyv első felét a megszokott Kalendárium alkotja. A havi bontásban közölt táblázatok az év minden napjára megadják a Nap és a Hold kelési, delelési és nyugvási adatait, a Hold fázisait. Az égbolt jelenségei iránt érdeklődőket segítő égtérképek, valamint a Jupiter- és Szaturnusz-holdak helyzetét mutató ábrák mellett az adott hónapra vonatkozó fontosabb égi eseményekről, évfordulókról is olvashatunk. A 2013-as válogatásba is bekerült néhány űresemény. Júliusban lesz ötven éve, hogy Amerikából elindult az első geoszinkron távközlési műhold, a Syncom-2. Október pedig már ugyancsak ötven éve, hogy elkészült az első röntgencsillagászati kép – akkor még nem műholdról, hanem egy szuborbitális repülést végző ballisztikus rakétáról.

A könyv második, terjedelmesebb cikkeket tartalmazó felében Kálmán Béla foglalja össze a napkutatás legújabb érdekes eredményeit, köztük az űreszközökkel kapottakat. Molnár László Csillagok a Kepler fényében című cikke kitűnő keresztmetszetet ad arról, hogy már eddig is milyen sok új tudással gazdagította a csillagászatot az amerikai űrtávcső. Az írás nem is elsősorban az exobolygókról, a Kepler népszerű célpontjairól szól, hanem az űrtávcsővel folyamatosan megfigyelt csillagok fényváltozásaiból levonható számos érdekes asztrofizikai következtetésről. Vinkó József a szupernóva-robbanásokról, Mosoni László a csillagászati interferométerekről ír. Wim van Driel Kiss László által magyarra fordított cikke a készülő négyzetkilométeres antennahálózatról (Square Kilometre Array, SKA), egy óriás globális rádiótávcső-rendszerről szól.

A Meteor Csillagászati Évkönyv 2013-ra megjelentetett száma hagyományosan az utolsó lezárt év (ezúttal 2011) beszámolóival zárul. Az MCSE tevékenységének összefoglalása után bepillanthatunk a legnagyobb hazai csillagászati intézmény (MTA Konkoly-Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézet) munkájába, valamint képet kaphatunk a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Csillagászati Tanszékének működéséről. A beszámolók sorát Hegedüs Tiboré zárja, aki a bajai csillagvizsgáló 2010 és 2012 közötti történetét mondja el röviden. Legvégül az évkönyv megemlékezik a 2012-ben elhunyt Szécsényi-Nagy Gáborról.

A 2012 végén, Benkő József és Mizser Attila szerkesztésében, 300 oldalon és 12 oldalas színes képmelléklettel megjelent Meteor Csillagászati Évkönyv 2013 ára 3000 Ft (az MCSE tagjai 2013. évi tagdíjuk fejében illetményként kapják).