MAGYAR ASZTRONAUTIKAI TÁRSASÁG


Székhely/levelezés: 1044 Budapest, Ipari park u. 10.
Tel: (30) 585-0867
Számlaszám: 10700024-49478701-51100005
Adószám: 19011084-1-41
iroda@mant.hu
utolsó frissítés: 2020.07.29
:: kezdőlap :: :: akadálymentesített :: :: english ::


 PARTNEREINK
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

Beszámoló a 2012. májusi Közgyűlésről (2012.06.08.)

Társaságunk idei rendes közgyűlését 2012. május 31-én 14 órára hívta össze az Elnökség. Mivel választott tisztségviselőink három évre szóló mandátuma idén lejárt, ezen a közgyűlésen a tisztújítás is napirenden volt. A rendezvényt Budapesten, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Természettudományi Karának lágymányosi északi épülettömbjében tartottuk.

A rendezvényt levezető Solymosi János elnök elsőként megállapította, hogy a közgyűlés nem határozatképes. A meghívóban is jelzett 14:30-kor az újra összehívott közgyűlés már a megjelentek létszámától függetlenül is határozatképes volt. A napirendi pontok tárgyalása előtt meghallgattuk Tari Fruzsina előadását, aki az űrjog nemzetközi jogi és magánjogi vonatkozásairól, a téma újdonságairól beszélt, egyúttal megemlékezve a nemrég elhunyt Gál Gyuláról is.

Sor került a MANT idei díjainak átadására. Az Elnökség korábbi határozata értelmében a Magyar Asztronautikai Társaságért oklevelet Zombori Ottó kapta, az űrtáborok szervezésében és vezetésében végzett áldozatos munkájáért. Nagy Ernő-díjban részesült Hirn Attila az űrkutatásban végzett szakmai tevékenysége és eredményei, emberi értékei és a MANT-ban végzett társadalmi munkája elismeréseképpen. A magyar űrkutatás érdekében végzett műhelyalkotó tevékenységéért Fonó Albert-díjat kapott Gschwindt András egyetemi adjunktus, a BME Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszéken működő Űrkutató csoport vezetője.

A közgyűlés meghallgatta és elfogadta a 2011. évről szóló elnöki és főtitkári beszámolót, a gazdasági beszámolót, a közhasznúsági jelentést és az Ellenőrző Bizottság jelentését is. (A kapcsolódó dokumentumok, a közgyűlésről készült jegyzőkönyv szövegével együtt nyilvánosan is hozzáférhetők lesznek a MANT honlapján.) A közgyűlés határozatban fejezte ki köszönetét minden tagtársunknak, akik a 2011-es esztendőben valamint az elmúlt hónapokban munkájukkal illetve támogatásukkal segítettek a MANT nehéz anyagi helyzetének megoldásában. Elismerést kapott a MANT leköszönő vezetése is a 2011-es esztendőben végzett munkájáért.

Több fordulós, titkos szavazás során megválasztottuk a MANT tisztségviselőit 2012. június 1-jén kezdődő következő hároméves ciklusra.
Az elnök ismét Solymosi János, a főtitkár Bacsárdi László lett.
Alelnökök: Bérczi Szaniszló, Both Előd, Horváth András.
Főtitkárhelyettesek: Frey Sándor, Kocsis Gábor, Sik András.
Az Elnökség választott tagjai: Apáthy István, Gödör Éva, Hirn Attila, Horvai Ferenc, Kereszturi Ákos, Orgel Csilla, Tari Fruzsina, Trupka Zoltán, Vizi Pál Gábor, Zombori Ottó. Az Ellenőrző Bizottság tagjai: Mihálka György (elnök), Kovács Zsuzsanna, Tátrallyay Mariella.

A megjelentek megvitatták és elfogadták a Társaság 2012-es évi költségvetésének tervezetét. Határoztak arról, hogy a MANT a „MAGYAR ŰRKUTATÁSÉRT” Alapítvány alapítójaként kezdeményezi az Alapítványnak a Nagy Károly Csillagászati Közhasznú Alapítványhoz történő csatlakozását.

A közgyűlési jegyzőkönyv itt olvasható