MAGYAR ASZTRONAUTIKAI TÁRSASÁG


Székhely/levelezés: 1044 Budapest, Ipari park u. 10.
Tel: (30) 585-0867
Számlaszám: 10700024-49478701-51100005
Adószám: 19011084-1-41
iroda@mant.hu
utolsó frissítés: 2020.06.30
:: kezdőlap :: :: akadálymentesített :: :: english ::


 PARTNEREINK
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

FELHÍVÁS: Publikációs lehetőség az Űrtan Évkönyvben (2011.07.13.)

Az űrkutatással kapcsolatos bármely tudományágban elért, hazai vonatkozású eredményekről várunk színvonalas ismeretterjesztő írásokat a jövőre megjelenő 2010-2011-es Űrtan Évkönyvbe.

A Magyar Asztronautikai Társaság (MANT) működésének kezdeteitől fogva, 1961 óta jelenteti meg Asztronautikai Tájékoztató című kiadványát, amely az elmúlt években – megújult, kibővített formában – Űrtan Évkönyv címmel látott napvilágot. A kiadvány kiemelt célja a MANT elmúlt időszaki tevékenységének bemutatása mellett az űrkutatás világszerte legjelentősebb eseményeinek rövid, átfogó összefoglalása. Emellett a terjedelem jelentős részében fórumot teremtünk arra, hogy az űrkutatás szakterületein és határterületein dolgozó hazai kutatók, szakemberek magyar nyelven bemutathassák legújabb eredményeiket.

Magyar nyelvű szakfolyóiratok híján a hazai publikációs lehetőségek igen korlátozottak. Az eredmények itthoni megismertetése – amire az Űrtan Évkönyv lehetőséget kínál – érdeke a támogatásra váró kutatóknak, de a színvonalas ismeretterjesztésre fogékony nagyközönség számára is hiánypótló.

Az Űrtan Évkönyv 2010-2011 (az Asztronautikai Tájékoztató 62-63. száma, HU ISSN 1788-7771) a tervek szerint 2012 első negyedévében jelenik meg. A korábbi években felkért szerzők színvonalas, aktuális írásait jelentettük meg a kötetekben. Ettől az évtől kezdve meg szeretnénk nyitni az Űrtan Évkönyvet egy szélesebb szerzői körnek, ezért nyilvános felhívás keretében meghirdetjük ezt a publikációs lehetőséget a hazai (illetve magyar nyelven író) űrkutató szakemberek számára. Külön is felhívjuk a doktori tanulmányaikat végző fiatalok figyelmét erre a publikációs formára.

Az Űrtan Évkönyv terjesztése várhatóan elsősorban elektronikus formában történik, a MANT honlapján keresztül. A pénzügyi lehetőségek függvényében a kiadvány nyomtatott változata is elkészülhet, amely így eljuthat a MANT tagjaihoz és a hazai űrkutatási intézményekhez is.

A publikáció megjelentetése a szerző(k) számára költséggel nem jár. A szakmai lektorálással és szerkesztéssel járó feladatokat a MANT teljes egészében magára vállalja.

A megjelentetni kívánt cikkektől elvárt tartalmi követelmények:Formai követelmények:


A kéziratok beküldésének határideje 2011. október 31. A beküldést az evkonyv@mant.hu címre, e-mail mellékletben kérjük. Ugyanitt kérhető további felvilágosítás.

A cikkek elfogadásáról, esetleges tartalmi korrekciós javaslatokról a MANT által felkért szakértők (bírálók) javaslata alapján az Űrtan Évkönyv szerkesztője dönt. A véglegesített változatok elkészítési határideje 2011. december 31.

Az Űrtan Évkönyv korábbi számai itt megtekinthetők:
Űrtan Évkönyv az űrkorszak 50. évében
Űrtan Évkönyv 2007
Űrtan Évkönyv 2008-2009